Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat betekent de lage rente voor uw beleggingen?

Tim Nijsmans, 30-03-2019
Duitse 10j rente op overheidsobligaties

De langetermijnrentevoeten doken in de eerste maanden van 2019 weer naar beneden. De Duitse 10-jarige rente op staatsobligaties ging zelfs opnieuw negatief (zie grafiek). Deze lage en negatieve rentevoeten duiden op een zwak vertrouwen in de toestand van de wereldeconomie.

De centrale bankiers hebben dan ook laten weten dat ze bezorgd zijn omwille van zwakke economische indicatoren en groeiende internationale onzekerheid. Zowel de Federal Reserve (Amerikaanse Centrale Bank) als de ECB (Europese Centrale Bank) stuurden hun monetair beleid bij. In praktijk betekende dat vooral het temperen van de rente en het  opnieuw bovenhalen van de QE.

QE of Quantitative Easing is een moeilijke verzamelterm die neerkomt op geld bijdrukken. Het nieuwe geld vloeit dan vaak naar de aankoop van staats- en bedrijfsobligaties.

Deze bedenkelijke strategiewijziging heeft al een aantal commentatoren doen verwijzen naar een Japanse situatie. De Centrale Bank in Japan (BoJ) heeft immers al decennialang een lage rente politiek in combinatie met geld bijdrukken. Jammer genoeg voor de Japanners heeft deze stimulans in bijna 30 jaar nog niet voor het gewenste resultaat van inflatie en groei gezorgd.

Kunnen we stilaan spreken van een permanente lage rente omgeving voor Europa? Het lijkt moeilijk om nog uit deze situatie te ontsnappen. Indicatoren genoeg die hierop wijzen. Er is de koppig lage prijsinflatie die maar niet hoger lijkt te geraken. Overheden en bedrijven doen amper structurele investeringen en ook de consument houdt de vinger op de knip.

Op het vlak van beleggingen…

De effecten van de politiek van de centrale banken zien we ook op de beurzen en financiële markten. Het geld dat ‘bijgedrukt’ wordt gaat immers ergens naar toe. De centrale banken kopen er obligaties van landen en bedrijven mee op. Japan en Zwitserland kopen er zelfs aandelen mee. Zelfs al kopen de centrale bankiers niet rechtstreeks al de verschillende beleggingen die er op de markt zijn, ze beïnvloeden vaak de prijs. 

Wat we gezien hebben zijn niet de klassieke prijsstijgingen van goederen en diensten die je zou verwachten bij een te los monetair beleid. Het geld is terechtgekomen bij de professionele beleggers en blijft hangen in de financiële markten. In tegenstelling tot wat centrale bankiers soms opperen, stroomt het geld niet door naar de echte economie.

De gevolgen zijn hoger gewaardeerde obligaties, aandelen, vastgoed en andere bezittingen die op één of andere manier gelinkt zijn aan de rente. Het massale geld in omloop maakt dat de schommelingen of volatiliteit toenemen. De richting van het beleid van de centrale bank inschatten is de belangrijkste factor op korte termijn geworden voor beleggers.

Asset inflatie

In het Engels noemt men het stijgen van deze bezittingen ook wel eens asset inflation. Om uw beleggingen in tijden van de zogenaamde ‘asset inflation’ op peil te houden is het belangrijk om in de markten te investeren. Spaargelden en andere cash beleggingen zijn in zo’n omgeving zienderogen terrein aan het verliezen.

De recente beslissingen van zowel Federal Reserve en ECB op het vlak van rente en geld bijdrukken werd dan ook positief op de markten onthaald. Het negatieve aspect van mogelijk lagere bedrijfswinsten zou meer dan gecompenseerd worden door een blijvend laag renteniveau.

Welke beleggingen profiteren hier het meest van? Zowel groeiende bedrijven als inkomensgenererende bezittingen kunnen hier hun voordeel mee doen. Koop u aandelen die een mooi dividend opleveren dan is dat inkomen in vergelijking met de lage en dalende rente een interessante optie. Bij een volop uitbreidend bedrijf kan je het verschil tussen het groeipercentage en het lage rentepercentage ook zien als een stijgende opportuniteit. De waarde van het groeiaandeel neemt immers sterk toe.

Zou u uw beleggingen ook gratis willen laten analyseren om te zien of ze klaar zijn voor de lage rente? Contacteer ons dan bij de Vermogensgids. Stel uw vraag of stuur uw beleggingsportefeuille vrijblijvend en in alle discretie door.

Photo by Ferran Fusalba Roselló on Unsplash